Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

espa banner

Συνολικός έλεγχος

Συνολικός έλεγχος

Αφορά τον ταυτόχρονο έλεγχο του συνόλου των φωτιστικών τα οποία απαρτίζουν μία εγκατάσταση οδικού-αστικού φωτισμού. Πρόκειται για μία λύση αποτελούμενη από αξιόπιστους  και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης κεντρικούς ελεγκτές ισχύος (power controllers),που ρυθμίζουν την ένταση του φωτισμού (dimming) βασιζόμενοι στην αρχή της αυξομείωσης της τάσης τροφοδοσίας. Αποτελεί την καλύτερη επιλογή όταν ο σύντομος χρόνος απόσβεσης είναι το ζητούμενο (συνήθως μικρότερος από 3 χρόνια). Αποτελεί ιδανική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις οδικού-αστικού φωτισμού οι οποίες απαρτίζονται από φωτιστικά με λαμπτήρες εκκένωσης σε συνδυασμό με συμβατικό σύστημα έναυσης (magnetic ballast). Το μεγάλο πλεονέκτημα της λύσης αυτής έγκειται στο ότι δεν απαιτείται καμία παρέμβαση στα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα αλλά ούτε και στην υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εκτός από την τοποθέτηση του power controller πλησίον του πίνακα τροφοδοσίας και την ηλεκτρολογική σύνδεση του με αυτόν. Η standard λειτουργία του ελεγκτή ισχύος και ως σταθεροποιητή τάσης, (με ακρίβεια ±1%) παρέχει μια επιπλέον υπηρεσία στον χρήστη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην μακροβιότητα του λαμπτήρα και των οργάνων έναυσης του φωτιστικού και συνεπώς στην ελαχιστοποίηση της συντήρησης. Δυνατή είναι επίσης η  απομακρυσμένη διαχείριση (μέσω κατάλληλου software) των φωτιστικών & της ασύρματης μετάδοσης των δεδομένων της γραμμής μέσω GSM/GPRS modem.

 

Back to Top