Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

espa banner

Έλεγχος σημείο προς σημείο

Έλεγχος σημείο προς σημείο

Ο απομακρυσμένος έλεγχος και η διαχείριση των εγκαταστάσεων οδικού-αστικού φωτισμού μπορεί να επεκταθεί έως και τον ανεξάρτητο έλεγχο του κάθε φωτιστικού σημείου ξεχωριστά (point-to-point control). Με την ευελιξία του συστήματος αυτού, το κόστος συντήρησης μειώνεται σημαντικά ενώ βελτιώνεται και η εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (module) στο εσωτερικό του κάθε φωτιστικού (εγκατεστημένο εργοστασιακά) ικανοποιείται η συνθήκη της αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών από το κάθε φωτιστικό προς το κέντρο ελέγχου (Η/Υ) και αντιστρόφως. Έτσι επιτυγχάνεται η άμεση γνώση της κατάστασης του κάθε φωτιστικού ως προς τα βασικά του χαρακτηριστικά (κατάσταση λαμπτήρα & οργάνων, καταναλισκώμενη ισχύς, τάση τροφοδοσίας, κ.λ.π.) σε πραγματικό χρόνο (real time). Από έναν μόνον υπολογιστή είναι δυνατόν να μεταβληθούν όλοι οι παράμετροι του συστήματος όπως το χρονοδιάγραμμα αφής και σβέσης, το ποσοστό dimming, ενημέρωση για διάφορα alarms, ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση της  ενέργειας. Ο έλεγχος σημείο προς σημείο είναι εφικτός τόσο σε εγκαταστάσεις φωτισμού με φωτιστικά εξοπλισμένα με LED όσο σε αυτές που απαρτίζονται από φωτιστικά με λαμπτήρες εκκένωσης είτε με συμβατικά όργανα έναυσης (magnetic ballast) είτε με ηλεκτρονικά όργανα (electronic ballast). Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτείται επιπλέον καλωδίωση για την “αμφίδρομη επικοινωνία” των φωτιστικών με τον πίνακα ελέγχου, αφού αυτή μπορεί να επιτευχθεί είτε ασύρματα (μέσω WiFi) είτε μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας των φωτιστικών, με τη χρήση σήματος υψηλής συχνότητας (φερέσυχνο σήμα).

 

Back to Top