Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

espa banner

Αυτόνομος έλεγχος

Αυτόνομος έλεγχος

Αποτελεί την καλύτερη επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της εφαρμογής dimming, με το μικρότερο δυνατό κόστος απόκτησης. Ο αυτόνομος έλεγχος του κάθε φωτιστικού σώματος, είναι εφικτός τόσο στα φωτιστικά με λαμπτήρες εκκένωσης όσο και στα φωτιστικά τα οποία είναι εξοπλισμένα με LEDs. Στην μεν πρώτη περίπτωση (λαμπτήρες εκκένωσης), οι δυνατότητες παρέμβασης από τον χρήστη (ποσοστό dimming, ώρες λειτουργίας του φωτιστικού με μειωμένη κατανάλωση κ.α.) είναι σχετικά περιορισμένες και εκφράζεται μέσω της επιλογής 2 προκαθορισμένων ισχύων (αρχική – μειωμένη) και επιτυγχάνεται με την χρήση των «διβάθμιων» πηνίων (bi-power ballast)

Στην δεύτερη περίπτωση (φωτιστικά εξοπλισμένα με LEDs) ο χρήστης έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης καθώς μέσω κατάλληλου software μπορεί να διαμορφώσει έναν “κύκλο εργασίας” δομημένο σε έως και πέντε “βήματα” για κάθε φωτιστικό σώμα. Έχει έτσι τη δυνατότητα να ορίσει έως και πέντε διαφορετικές στάθμες φωτισμού σε αντίστοιχες χρονικές περιόδους της νύχτας. Κάθε φωτιστικό μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα της εγκατάστασης, αφού το καθένα μπορεί να έχει το δικό του “κύκλο εργασίας” ή εναλλακτικά, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ομάδες φωτιστικών και τα φωτιστικά της κάθε ομάδας να έχουν τον ίδιο “κύκλο εργασίας”.  

 

Back to Top