Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

espa banner

Διαχείριση Οδικού φωτισμού

Διαχείριση Οδικού φωτισμού

Για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό δεν υφίσταται μία μόνο – τέλεια λύση ! Η κάθε τεχνολογία διαφέρει από την άλλη σε επίπεδο κόστους επένδυσης, κόστους λειτουργίας, χρόνου απόσβεσης, αξιοπιστίας, δυνατότητας εφαρμογής, διάρκειας ζωής, κ.λ.π. Έτσι η κάθε εγκατάσταση πρέπει να εξετασθεί μεμονωμένα και με βάση τις ιδιαιτερότητες της να γίνει η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ελέγχου.

Back to Top