Θεσσαλονίκη - 2310 843611, 2310 845170 | Αθήνα - 210 6917363, 210 6915383

Πως δουλεύουμε

project_intro

 • Γνωριμία με το έργο και τα δεδομένα του (συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, επιτόπου επίσκεψη στο εργοτάξιο, αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης)
 • Συγκέντρωση & ταξινόμηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών (σχέδια, φωτογραφίες, απαιτήσεις – περιορισμοί)
 • Διατύπωση του επιδιωκόμενου σκοπού – Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος

analysis

 • Επεξεργασία του υλικού που συγκεντρώθηκε στο 1ο στάδιο, με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης λύσης που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του έργου
 • Εκπόνηση φωτοτεχνικών υπολογισμών μέσω εξειδικευμένων λογισμικών (dialux, relux, oxytech)
 • Αποτύπωση της προτεινόμενης λύσης σε σχέδια cad
 • Σύνταξη αναλυτικών «φύλλων ποιοτικών στοιχείων» των φωτιστικών με λεπτομερή αναφορά στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, στις φωτοτεχνικές τους ιδιότητες, στις οδηγίες εγκατάστασης, κ.λ.π.
 • Προσομοίωση του φωτιστικού αποτελέσματος σε τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά μοντέλα (renderings)

presentation

 • Παρουσίαση της πρότασης στους εμπλεκόμενους στο έργο φορείς
 • Σχολιασμός του φωτιστικού αποτελέσματος, με έμφαση στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του έργου όπως αυτές διατυπώθηκαν στο 1ο στάδιο
 • Κοστολόγηση των φωτιστικών του έργου
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση της πρότασης – Τεκμηρίωση του ενεργειακού χαρακτήρα του έργου – Υπολογισμός του χρόνου αποπληρωμής της επένδυσης (payback period)
Back to Top
================================================== -->